Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος - PEP Ecopassport

Pep Ecopassport Serie Civili

Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) είναι μια εθελοντική δήλωση, η οποία επαληθεύεται από τρίτο οργανισμό, με στόχο την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης ενός προϊόντος, με βάση την ανάλυση LCA (Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής), η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό και τον καθορισμό της κατανάλωσης των πόρων και των επιπτώσεων που έχει κάθε φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος στο περιβάλλον.

Στον τομέα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, ο υπεύθυνος του προγράμματος αναφοράς είναι η PEP Ecopassport. Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο ορίζει τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν στις μελέτες LCA, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14025. Τα έγγραφα EPD μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στα πρωτόκολλα βιωσιμότητας των κτηρίων τόσο τοπικά όσο και διεθνώς.  

Τα πιστοποιητικά EPD-PEP μπορούν να συνεισφέρουν στη βαθμολογία για τη λήψη των πιστοποιήσεων LEED και BREEAM, οι οποίες διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κτηρίων, τόσο των εμπορικών όσο και των κατοικιών, με τις απαιτήσεις απόδοσης βιωσιμότητας που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο.

Σχεδιασμός και παραγωγή

Χρησιμοποιούμε καινοτόμες τεχνικές για παραγωγικές διαδικασίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Χάρη στην ανάλυση του κύκλου ζωής (LCA), είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε: την επιλογή των πρώτων υλών και την παραγωγή των τελικών προϊόντων, τη διανομή, την εγκατάσταση και τη χρήση, έως τη διαχείριση των προϊόντων στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Τα προϊόντα με υψηλά ποσοστά πωλήσεων των οικιακών σειρών EikonLineaArké και Plana και τα κουτιά διακλάδωσης έχουν αξιολογηθεί με τη μεθοδολογία LCA (ISO 14040 και ISO 14044) και πληρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής δήλωσης PEP Eco Passport.

Pep Ecopassport Scatole

Μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης

Χάρη στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων έχουμε σήμερα καλύτερη επίγνωση των πιθανών επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μπορούμε να καθορίζουμε συνεχείς τομείς βελτίωσης των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας.

Processo di Miglioramento

Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις βιωσιμότητας για να διευκολύνουμε επίσης την εργασία σας.

Η περιβαλλοντική πιστοποίηση του προϊόντος εγγυάται ότι τα προϊόντα ικανοποιούν τις ολοένα και υψηλότερες απαιτήσεις βιωσιμότητας της αγοράς και επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Για κάθε κωδικό προϊόντος, διατίθεται το σχετικό πιστοποιητικό PEP που θα χρησιμοποιήσετε για την εργασία σας.

Linea

ΛήψηΔιαστάσειςΗμερομηνία
Certificato PEP Linea 30024 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
347.22 K12/10/2023
Certificato PEP Linea 30000 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
382.03 K12/10/2023
Certificato PEP Linea 30023 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
362.53 K12/10/2023
Certificato PEP Linea 30004 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
389.83 K12/10/2023
Certificato PEP Linea 30210 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
361.83 K12/10/2023
Certificato PEP Linea 30008 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
364.47 K12/10/2023
Certificato PEP Linea 30020 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
347.87 K12/10/2023

Eikon

ΛήψηΔιαστάσειςΗμερομηνία
Certificato PEP Eikon 20208 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
435.76 K12/10/2023
Certificato PEP Eikon 20001 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
499.79 K12/10/2023
Certificato PEP Eikon 20008 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
451.02 K12/10/2023
Certificato PEP Eikon 20012 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
472.31 K12/10/2023
Certificato PEP Eikon 20203 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
484.2 K12/10/2023

Arké

ΛήψηΔιαστάσειςΗμερομηνία
Certificato PEP Arké 19000 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
457.11 K12/10/2023
Certificato PEP Arké 19001 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
474.47 K12/10/2023
Certificato PEP Arké 19008 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
481.52 K12/10/2023
Certificato PEP Arké 19208 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
439.74 K12/10/2023
Certificato PEP Arké 19203 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
487.09 K12/10/2023

Plana

ΛήψηΔιαστάσειςΗμερομηνία
Certificato PEP Plana 14210 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
294.61 K12/10/2023
Certificato PEP Plana 14000 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
324.53 K12/10/2023
Certificato PEP Plana 14004 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
300.16 K12/10/2023
Certificato PEP Plana 14008 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
280.16 K12/10/2023
Certificato PEP Plana 14203 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
319.01 K12/10/2023

Κιβώτια και κουτιά

ΛήψηΔιαστάσειςΗμερομηνία
Certificato PEP V70006 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
415.91 K12/10/2023
Certificato PEP V71303 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
473.59 K12/10/2023
Certificato PEP V71703 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
430.74 K12/10/2023
Certificato PEP V72006 Vimar Εταιρεία
Αυτό το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο μετά από πρόσβαση στα προφίλ MyVIMAR του τύπου: Εταιρεία Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μάσκα σύνδεσης.
415.71 K12/10/2023