Ποιές είναι οι απορροφήσεις των 01942 ;

12-24Vac: 250-150 mA 12-30Vdc: 200-100 mA

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.