Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εκκίνησης μιας κεντρικής μονάδας δύο στοιχείων "By-me", όπως η Οικιακή ή η Τριτογενής;

Μόνη διαφορά βρίσκεται στα ονόματα που μπορεί να ρυθμιστεί για τις διαφορετικές ομάδες .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.