Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής CIF, HALF D1, D1;

Η κύρια διαφορά είναι η ανάλυση: - CIF: 320x288 PAL / 320x240 NTSC - HALF D1: 720x288 PAL / 720x240 NTSC - D1: 720x576 PAL / 720x480 NTSC. Αν αναλύσουμε τα δεδομένα αυτά σε σχέση με την ποιότητα του βίντεο (η οποία μπορεί να είναι χαμηλή, κανονική, υψηλή, και πολύ υψηλή), μπορείτε να καταλάβετε το χώρο που καταλαμβάνει ένα Frame video σε kB σε HDD. Το CIF περνάει αυξήθηκαν από 1,8 kB με χαμηλής ποιότητα,σε 6 kB πολύ υψηλή ποιότητα , το HALF D1 περνάει από 3,6 kB της χαμηλής ποιότητας, σε 12 kB πολύ υψηλής ποιότητας, το D1 περνάει από 7,2 kB με χαμηλής ποιότητα, σε 24 kB πολύ υψηλής ποιότητας. Με αυτά τα δεδομένα γίνεται εύκολος ο υπολογισμός του χώρου καταγραφής μιας κάμερας που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο κατά συνέπεια στα 25 Fps για μία ώρα εγγραφής. Παράδειγμα: Format CIF, Ποιότητα υψηλή = 6 kB 1 Frame 6 x 25 Frame = 150 kb Sec 150 x 60 = 9000 Kb το λεπτό 9000 x 60 = 540.000 Kb την ώρα 540.000 : 1024 = 527,35 MB 1 MB είναι 1024 KB. Καθώς και 1 GB είναι 1024 MB και 1 KB είναι 1024 bytes. Επίσης, 1 byte είναι 8 bits.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.