Ποιες είναι οι απορροφήσεις στην βαθμίδα βιντεοθυροτηλεφώνου Δυο Καλωδίων Fili Vimar ?

Απορροφά 6 mA σε κατάσταση αναμονής , 250 mA σε κλήση και 200 ​mA με την οθόνη αναμμένη, αλλά όχι σε μια κλήση . Σημείωση : Εκτός από τις δύο οθόνες κλήσης είναι αναγκαίο να προσθέσετε ένα επιπλέον τροφοδοτικό αντ. 6923 για κάθε επιπρόσθετη οθόνη .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.