Ποιες είναι οι απορροφήσεις του DigiBus Vimar ;

Το θυροτηλέφωνο απορροφά 200 mA σε κλήση, 150 mA με την οθόνη ενεργοποιημένη αλλά δεν γίνεται σε μια κλήση και 15 mA σε κατάσταση αναμονής .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.