Ποιες λειτουργίες μπορώ να διαχειριστώ σε ένα σύστημα By -me με το 01942 ;

Το στοιχείο επικοινωνίας αντικείμενο 01942 μπορεί να διαχειριστεί τα σήματα συναγερμού, την απουσία αποκατάστασης και επαναφοράς δικτύου, την διαχείριση των κλιματικών ζωνών (διοίκησης και αίτηση κατάστασης), ενεργοποίηση των σεναρίων, διαχείριση και αίτηση της κατάστασης των ομάδων (μέχρι ένα μέγιστο των 8 ομάδων) , της διαχείρισης διάγνωσης στις κεντρικές οικιακές της Vimar .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.