Πολιτική για τα cookie

1. Τι είναι τα Cookie

Στην πληροφορική, τα cookie HTTP (που ονομάζονται πιο συχνά Web cookie, tracking cookie ή απλώς cookie) είναι γραμμές κειμένου που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αυτόματων ελέγχων ταυτότητας, την παρακολούθηση περιόδων εργασίας και την αποθήκευση ειδικών πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο διακομιστή, όπως, για παράδειγμα, αγαπημένες ιστοσελίδες ή, στην περίπτωση αγορών μέσω του διαδικτύου, το περιεχόμενο των «καλαθιών» τους.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για συμβολοσειρές κειμένου μικρού μεγέθους που αποστέλλονται από ένα διακομιστή σε ένα πρόγραμμα-πελάτη Web (συνήθως σε ένα πρόγραμμα περιήγησης) και, στη συνέχεια, επιστρέφονται από το πρόγραμμα-πελάτη στο διακομιστή (χωρίς να υποστούν τροποποιήσεις) κάθε φορά που το πρόγραμμα-πελάτης αποκτά πρόσβαση στο ίδιο τμήμα του ίδιου τομέα web.
Κάθε τομέας ή κάθε τμήμα του που επισκέπτεται ο χρήστης με το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να ρυθμίσει cookie. Καθώς μια τυπική διαδικτυακή σελίδα, για παράδειγμα, η σελίδα μιας διαδικτυακής εφημερίδας, περιλαμβάνει αντικείμενα που προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς τομείς και καθένας από αυτούς μπορεί να ρυθμίσει cookie, είναι φυσιολογικό να έχετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας πολλές εκατοντάδες cookie.

2. Γενικά

Τα cookie, επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της πλοήγησης στο διαδίκτυο, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης σχετικά με το δικαίωμα στο ιδιωτικό απόρρητο. Πολλές χώρες και οργανισμοί, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν θεσπίσει σχετική νομοθεσία. Επίσης, τα cookie έχουν δεχθεί κριτική επειδή δεν είναι πάντα σε θέση να ταυτοποιήσουν με ακρίβεια το χρήστη, καθώς και επειδή μπορούν να αποτελέσουν ενδεχομένως αντικείμενο επίθεσης. Υπάρχουν ορισμένες εναλλακτικές επιλογές αντί των cookie, αλλά για όλες, σε συνδυασμό με ορισμένα πλεονεκτήματα, υπάρχουν αντενδείξεις.

Τα cookie θεωρούνται, συχνά εσφαλμένα, κανονικά προγράμματα και αυτό δημιουργεί λάθος εικόνα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για απλά μπλοκ δεδομένων, τα οποία δεν μπορούν από μόνα τους να εκτελέσουν καμία ενέργεια στον υπολογιστή. Συγκεκριμένα, δεν είναι ούτε spyware ούτε ιοί. Παρόλ' αυτά, τα cookie που προέρχονται από ορισμένους ιστότοπους συγκαταλέγονται στα spyware από πολλά προϊόντα προστασίας έναντι spyware, καθώς μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη. Τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα αποδεχτούν ή όχι τα cookie, ωστόσο, σε περίπτωση άρνησης, ορισμένα αντικείμενα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, τα «καλάθια» που έχουν δημιουργηθεί με cookie δεν λειτουργούν σε περίπτωση μη αποδοχής.

3. Τύποι cookie

Κατά την πλοήγηση στο διαδικτυακό μας ιστότοπο μπορεί να δημιουργηθούν διάφοροι τύποι cookie. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον διαδικτυακό ιστότοπο και τις λειτουργίες του, εξουσιοδοτείτε εμάς - και τους συνεργάτες μας - να εγκαταστήσουμε αυτόν τον τύπο cookie στη συσκευή πλοήγησης που χρησιμοποιείτε.

3.1 Απολύτως απαραίτητα cookie (τεχνικού τύπου)

Τα cookie αυτά είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στο διαδικτυακό ιστότοπο και τη χρήση ορισμένων λειτουργιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να είναι δυνατή η εκτέλεση των λειτουργιών «ρύθμισης cookie», «συμπλήρωσης φόρμας» και «καλαθιού» και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου.

3.2 Cookie για επιδόσεις και ανάλυση

Αυτά τα cookie συγκεντρώνουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν το διαδικτυακό ιστότοπο και τις λειτουργίες του. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες του ιστότοπου που επισκέπτεστε πιο συχνά και τις διαφημίσεις μας που εμφανίζονται σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους που χρησιμοποιείτε.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξατομίκευση της εμπειρίας σας online με την παρουσίαση ειδικού περιεχομένου. Τα cookie για επιδόσεις και ανάλυση δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

3.3 Cookie για λειτουργίες

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των επιλογών που πραγματοποιείτε (προτίμηση γλώσσας, χώρας ή άλλες ρυθμίσεις online) και την παροχή των εξατομικευμένων λειτουργιών που έχετε επιλέξει. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών online ή την αποφυγή της προσφοράς υπηρεσιών που έχετε απορρίψει στο παρελθόν.
Ορισμένοι συνεργάτες μας μπορεί να σας προσφέρουν περιεχόμενο και άλλες εμπειρίες online μέσω αυτού του διαδικτυακού ιστότοπου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνεργάτης μπορεί να εγκαταστήσει τα δικά του cookie για λειτουργίες στη συσκευή σας και να τα χρησιμοποιήσει για την παροχή εξατομικευμένων λειτουργιών.
Εάν διαγράψετε τα cookie για λειτουργίες, οι επιλεγμένες προτιμήσεις ή ρυθμίσεις δεν θα αποθηκευτούν για μελλοντικές επισκέψεις.

3.4 Cookie για συμπεριφορικές διαφημίσεις

Τα cookie αυτά ελέγχονται εν μέρει από εμάς ή από τρίτους και μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή του χρήστη. Αποθηκεύουν πληροφορίες για την πλοήγηση του χρήστη στους διάφορους διαδικτυακούς ιστότοπους και στις υπηρεσίες online με στόχο την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων ή διαφημίσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Τα διαφημιστικά δίκτυα μπορούν να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες με τους διαφημιστές με τη χρήση των δικτύων τους.
Τα cookie για συμπεριφορικές διαφημίσεις δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.
Για αναστολή της λειτουργίας των cookie για συμπεριφορικές διαφημίσεις, μπορείτε να:

  • χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «χωρίς παρακολούθηση» / «Do not Track» του προγράμματος περιήγησης για να δηλώσετε ότι δεν θέλετε να παρακολουθούνται οι δραστηριότητές σας από τους διαδικτυακούς ιστότοπους,
  • χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «ανώνυμη πλοήγηση» του προγράμματος περιήγησης, η οποία δεν εγγυάται την ανωνυμία σας, αλλά επιτρέπει την πλοήγηση χωρίς να αποθηκευτεί καμία πληροφορία σχετικά με τους ιστότοπους και τις σελίδες που επισκέπτεστε,
  • δηλώσετε τις προτιμήσεις σας απευθείας online στους αντιπροσώπους μέσω του ιστότοπου www.youronlinechoices.eu για να ενημερώσετε τα διαφημιστικά δίκτυα σχετικά με την επιθυμία σας να εμφανίζονται στοχευμένες ειδοποιήσεις για διαφημίσεις.

4. Καταγεγραμμένοι επισκέπτες

Οι δραστηριότητες online των καταγεγραμμένων επισκεπτών στους διαδικτυακούς μας ιστότοπους μπορούν να αναλυθούν μέσω της χρήσης των cookie και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.
Η χρήση των cookie ή άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των μηνυμάτων μας (για να γνωρίζουμε εάν τα έχετε διαβάσει ή ανοίξει ή για να ανιχνεύουμε το περιεχόμενο που έχετε χρησιμοποιήσει και τις συνδέσεις που έχετε ανοίξει), ώστε τα μελλοντικά μηνύματα να ανταποκρίνονται καλύτερα στα ενδιαφέροντά σας.
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον στοχευμένα μηνύματα, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση για ακύρωση της εγγραφής, η οποία είναι διαθέσιμη στα μηνύματά μας.
Εάν θέλετε να ανακαλέσετε την εξουσιοδότηση για διαχείριση των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του ιστότοπου στο κάτω μέρος της σελίδας.

5. Τρόπος αποδοχής ή απόρριψης των cookie

Για να αποδεχτείτε ή για να απορρίψετε ένα cookie κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στους διαδικτυακούς μας ιστότοπους, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εξαιρέσετε συγκεκριμένα cookie ή να εμφανίσετε ένα μήνυμα προειδοποίησης πριν από την αποδοχή.
Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα εγκατεστημένα cookie, ωστόσο κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικές διαδικασίες για τη διαχείριση των ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στις λειτουργίες βοήθειας που υπάρχουν στα μενού κάθε προγράμματος περιήγησης.

6. Πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου των δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρήσεις των προσωπικών πληροφοριών που συγκεντρώνονται σε αυτόν τον διαδικτυακό ιστότοπο, ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του ιστότοπου στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

 

Τροποποιήθηκε στις 10/04/2018