Πού βρίσκεται η αναγκαία διεύθυνση κεντρικής μονάδας για να προγραμματίσετε την συσκευή επικοινωνίας GSM 01941/01942 (SYS ID);

Αυτή η πληροφορία βρίσκεται στο μενού Διάγνωση / Πληροφορίες: πχ. Περιοχή: 01 Γραμμή: 00 ID: 170

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.