Προγραμματισμός στις κεντρικές μονάδες: Πως μπορώ να προγραμματίσω τα παράγωγα τηλεφώνων;

Τα παράγωγα τηλεφώνων μπορούν να προγραμματιστούν για να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη λειτουργία ή για απλές λειτουργίες. Οι ειδικοί προγραμματισμοί γίνονται από το ειδικό τηλέφωνο 41 και ακολουθούν όσα υποδεικνύονται στον πίνακα 1 του εγχειριδίου οδηγιών. Οι απλοί προγραμματισμοί εκτελούνται απευθείας στο παράγωγο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.