Προγραμματισμός στις κεντρικές μονάδες: Πώς να προγραμματίσετε την "Εκτροπή κλήσης τηλεφώνου";

Η εκτροπή προς το εξωτερικό μιας εισερχόμενης κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την παρουσία των δύο τηλεφωνικών γραμμών από τον προγραμματισμό του τηλεφωνικού κέντρου ως εξής: 1 - Προγραμματισμός της λειτουργίας "Άμεσης κλήσης" και "ιδιωτικής γραμμής" και για τις δύο γραμμές 98 1234 61 2 5 R 98 1234 62 2 5 R 2 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία με 911 R 3 - Προγραμματίστε το σύντομο αριθμό 30 98 1234 30 yyyyyyyy R 4 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία με την 961 R, για να απενεργοποιήσετε 960 R. Με αυτούς τους προγραμματισμούς στο τηλεφωνικό κέντρο η λήψη της τηλεφωνικής γραμμής δεν πραγματοποιείται πια πατώντας το πλήκτρο "0", αλλά το "20".

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.