Πώς μπορώ να διαμορφώσω μια ομάδα του συστήματος By-me;

Η διαμόρφωση πραγματοποιείται μέσω του μενού Διαμόρφωσης της κεντρικής μονάδας By-me ή μέσω του λογισμικού EasyTool Professional, όταν ο δίαυλος έχει συνδεθεί σωστά στην κεντρική μονάδα και στις συσκευές. Πριν από την έναρξη της διαμόρφωσης, προτείνεται η επαναφορά ρυθμίσεων των συσκευών και της κεντρικής μονάδας σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στις οδηγίες. Μόλις ορίσετε τη νέα ομάδα (π.χ. Φως 1 κουζίνα), διαμορφώστε, πιέζοντας το κατάλληλο πλήκτρο διαμόρφωσης που υπάρχει σε όλες τις συσκευές, πρώτα τον ενεργοποιητή (ρελέ, ρυθμιστής ροής ή ενεργοποιητής για ρολά) και στη συνέχεια όλα τα πλήκτρα που θα ελέγχουν τον ίδιο ενεργοποιητή.  Τόσο στην κεντρική μονάδα τόσο και στο λογισμικό θα εμφανιστεί ο τύπος της συσκευής μόλις διαμορφωθεί έτσι ώστε να επαληθευτεί η ορθότητα της ενέργειας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.