Πόσα σενάρια μπορώ να συνδέσω με ένα πλήκτρο ;

  • Στην περίπτωση ενός απλού πλήκτρου : ένα μόνο σενάριο
  • Στην περίπτωση ανακλινόμενου : δυο σενάρια (πλήκτρο ΕΠΑΝΩ, πλήκτρο ΚΑΤΩ)

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.