Πόσες υποδοχές RJ45 είναι σκόπιμο να υφίστανται σε ένα ενιαίο χώρο γραφείου ;

Κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να δίνει πρόσβαση σε τουλάχιστον δύο υποδοχές RJ45, που συνήθως τοποθετούνται για κάθε 7-8 m2 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.