Πώς μπορούν να φωτιστούν οι αντιστροφείς, εκτροπείς και τα πλήκτρα της σειράς Plana για την λήψη οπισθοφωτισμού, ορατού στο σκοτάδι και αόρατου με την παρουσία του φωτός;

Με την προκαλωδιωμένη μονάδα σηματοδότησης 00931 που πραγματοποιεί την λειτουργία εντοπισμού στο σκοτάδι χωρίς την ανάγκη καμίας σύνδεσης. Με την προβλεπόμενη μονάδα σηματοδότησης με καλώδια ( π.χ. 10493 ), στις προδιαθετιμένες συσκευές πραγματοποιείται η λειτουργία της φωτεινής λυχνίας ή σηματοδοτήσεων της κατάστασης λειτουργίας των ελεγχόμενων φορτίων.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.