Πώς μπορώ να ελέγξω τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου ELVOX;

Μετά την ενεργοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου στην τάση του δικτύου των 230 V - 50 Hz, θα πρέπει να ελέγξετε την παρουσία συνεχούς τόνου. Η ενδοεπικοινωνία μεταξύ των παραγώγων επιβεβαιώνει τη σωστή σύνδεση του συστήματος εσωτερικού τηλεφώνου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.