Πώς μπορώ να επαναφέρω με reset μια συσκευή SAI ;

Θα πρέπει να εισέλθετε για 3 δευτερόλεπτα στην "Προσθήκη συσκευών στη ζώνη 1" και στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο ESC. Σε αυτό το σημείο θα έχετε περίπου 40 δευτερόλεπτα στην διάθεσή σας. Για να επαναφέρετε με reset τις συσκευές (πιέζοντας και αφήνοντας μετά από 1 δευτ. το πλήκτρο προγραμματισμού τους, για να το ξαναπατήσετε και μετά απελευθερώσετε μόνο κατά την πραγματοποίηση της απενεργοποίησης του κόκκινου LED της διαμόρφωσης. Για τα 16935, 14485, 20485 δεν είναι αναγκαίο να απελευθερώσετε το πλήκτρο). Μετά τα 40 δευτερόλεπτα θα πρέπει να επαναλάβετε τα πάντα και να περάσετε σε άλλα συστήματα. Το μοναδικό σύστημα που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει reset είναι η εξωτερική σειρήνα 01805 . Μετά από ένα reset, οι συσκευές δεν θα λειτουργούν πια στο SAI και θα αλλάξουν οι εσωτερικές διευθύνσεις (είναι επομένως αναγκαίο να αφαιρεθούν από την ζώνη από την οποία είχαν διαμορφωθεί, γιατί εξακολουθούν να αποθηκεύονται στην λίστα-συστημάτων κεντρικής μονάδας με την την παλιά διεύθυνση ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.