Σαράντα χρόνια Sicury

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την ασφάλεια όλων. Ήταν 15 Μαρτίου του 1968 και μια ιδέα μας αποκτούσε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τι αφορούσε; Από τεχνικής πλευράς, ήταν το κάλυμμα Sicury, που εμπόδιζε τυχαίες επαφές με μέρη υπό τάση. Από πρακτικής πλευράς, αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών μας, που από εκείνη την ημέρα δεν κινδύνευαν να βάλουν το δαχτυλάκι τους στην πρίζα. Μια επανάσταση στον ηλεκτρικό τομέα, που υιοθετήθηκε στη συνέχεια από την αγορά ως standard πρότυπο. Έτσι, η ευρεσιτεχνία της Vimar έγινε συνώνυμο της ασφάλειας, και η ζωή των γονέων και των παιδιών, λίγο πιο ήρεμη.

Article
sicury

Δημοσιεύτηκε στις