Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις NDAA

Εγγυημένη προστασία και ασφάλεια των δεδομένων

Νόμος NDAA, περί τίνος πρόκειται;

Ο Νόμος John S. McCain National Defense Authorization Act 2019 (NDAA)  είναι ένας ομοσπονδιακός Νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ισχύ από το 2018. Μεταξύ των διαφόρων διατάξεων, το Άρθρο 899 περιλαμβάνει μια βασική ρήτρα που απαγορεύει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και στους αναδόχους τους να αγοράζουν ή να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμούς βιντεοπαρακολούθησης και εξαρτήματα προϊόντων από συγκεκριμένες κινεζικές εταιρείες.

Αυτό το άρθρο έχε ως στόχο την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και την προστασία από πιθανές ηλεκτρονικές απειλές που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση εξοπλισμών ή υπηρεσιών που συνδέονται με αλλοδαπές οντότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κινδύνους για ευαίσθητα δεδομένα.

 

Η απάντηση της Vimar

Οι κάμερες και τα NVR της Vimar, τα οποία ικανοποιούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας, συμμορφώνονται και με τις απαιτήσεις του Νόμου NDAA (National Defense Authorization Act 2019, άρθρο 889).

Ndaa-Hqsm3Xr9Ig.jpg