Σύστημα συναγερμού By-alarm: επέκταση του σύστημα μέσω πληκτρολογίου

Το βίντεο αυτό εξηγεί τη διαδικασία επέκτασης του σύστημα μέσω πληκτρολογίου. Στο αρχικό, το οποίο είναι ήδη διαμορφωμένο και περιλαμβάνει μία κεντρική μονάδα, ένα πληκτρολόγιο, μία εξωτερική σειρήνα, δύο ανιχνευτές διπλής τεχνολογίας και τέσσερις μαγνητικές επαφές, προστίθεται ένας χωνευτός ανιχνευτής IR και μικροκυμάτων, ένας χωνευτός ενεργοποιητής και ένας εξωτερικός ανιχνευτής κουρτίνας

Δημοσιεύτηκε στις