Τηλεφωνική Διεπαφή Γενικής Χρήσεως: Λειτουργία και Προγραμματισμός

Αντικείμενο 3531. Η διεπαφή μεταγάγει 2 κλήσεις θυροτηλεφώνου σε ξεχωριστές τηλεφωνικές κλήσεις, διαμέσου προγραμματιζόμενων τηλεφωνικών αριθμών. Μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε τηλεφωνικό κέντρο με τουλάχιστον μια αναλογική έξοδο BCA. Διαθέτει έξοδο ρελέ (δισταθή) και μπορεί να χειριστεί μέχρι 6 εξόδους ανοικτού συλλέκτη. Μπορεί να προγραμματιστεί τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου ή του κινητού τηλεφώνου. Άντικείμενο 3532. Η διαπαφή μεταγάγει 4 κλήσεις θυροτηλεφώνου ξεχωριστά σε 4 τηλεφωνικές κλήσεις, καλώντας προγραμματιζόμενους αριθμούς. Μπορεί να λάβει τηλεφωνικές κλήσεις και να συνδεθεί αυτόματα με το σύστημα ενδοεπικοινωνίας αποστέλλοντας εντολές στο σύστημα Δυο Καλωδίων για την ενεργοποίηση ενεργοποιητών, κλειδαριών, κλπ.. Μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε τηλεφωνικό κέντρο με τουλάχιστον μια αναλογική έξοδο BCA. Έχει δύο εξόδους ρελέ (δισταθές) και μπορεί να χειριστεί μέχρι και 4 εξόδους ανοικτού συλλέκτη. Μπορεί να προγραμματιστεί τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου ή του κινητού τηλεφώνου. Άντικείμενο 3533. Η διαπαφή μεταγάγει 2 κλήσεις θυροτηλεφώνου ξεχωριστά σε 2 τηλεφωνικές κλήσεις, καλώντας προγραμματιζόμενους αριθμούς. Μπορεί να λάβει τηλεφωνικές κλήσεις και να συνδεθεί αυτόματα με το σύστημα ενδοεπικοινωνίας αποστέλλοντας εντολές στο σύστημα Digibus για την ενεργοποίηση ενεργοποιητών, κλειδαριών, κλπ.. Μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε τηλεφωνικό σύστημα έχει τουλάχιστον μία αναλογική έξοδο BCA διαθέσιμα. Μπορεί να χειριστεί μέχρι και 4 εξόδους ανοικτού συλλέκτη. Μπορεί να προγραμματιστεί τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου ή του κινητού τηλεφώνου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.