Τι είναι η τμηματοποίηση;

Η Τμηματοποίηση είναι μια ομάδα από μια ή περισσότερες ζώνες SAI που πρέπει να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν ως αποτέλεσμα μιας εντολής που αποστέλλεται από μια συσκευή εισαγωγής (κεντρική, εισαγωγέας, πληκτρολόγιο, τηλεχειριστήριο). Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, μπορείτε να ορίσετε διάφορες τμηματοποιήσεις σε διαφορετικές συσκευές εισόδου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.