Τι είναι μία λειτουργική ομάδα ;

Το σύνολο των λειτουργικών τμημάτων τα οποία συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας συνάρτησης. Για παράδειγμα, μια λειτουργική ομάδα σε μια λάμπα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ενεργοποιητή με ρελέ ή dimmer ( έξοδος/έξοδος) και ένα μπλοκ λειτουργιών εισόδου / εισόδου ( πλήκτρο / IR )

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.