Τι είναι μια ομάδα Αυτοματισμών στην By-me ;

Πρόκειται για μια σειρά από ρελέ , ή ενεργοποιητές ρολών ή dimmer , του συστήματος By-me , οι οποίες ελέγχονται ταυτόχρονα από ένα ή περισσότερα πλήκτρα που συνδέονται μαζί τους μέσα από τη διαμόρφωση του μενού του πίνακα ελέγχου . Ένας οποιοδήποτε relè/dimmer/ενεργοποιητής για ρολά μπορεί να ελέγχεται από πλήκτρα που βρίσκεονται μέσα στο σπίτι απλά συνδυάζοντας την λειτουργία της κεντρικής μονάδας και σε οποιαδήποτε στιγμή της κεντρικής μονάδας by-me είναι δυνατό να αποφασίσετε ώστε να μην ελέγχεται πια εκείνο το φως/ρολό χωρίς ν αβγάζετε από τον τοίχο τα συστήματα και να συνδέεται τα καλώδια με διαφορετικό τρόπο. Ένα σύστημα ( είτε ενεργοποιητής είτε πλήκτρο ) μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα στο μέγιστο σε 4 χωριστά γκρουπ ( ώστε να είναι όλα τα γκρουπ εντολέα relè, ή dimmer, ή ρολού ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.