Τι μπορώ να ελέγξω με τους ενεργοποιητές που βρίσκονται στις συσκευές ;

Στην συσκευή ανάγνωσης transponder για το εξωτερικό, στην συσκευή ανάγνωσης trasponder εσωτερικού και στον θερμοστάτη είναι δυνατός ο έλεγχος ενός μέγιστου φορτίου 24V, 2Α (βλ. φύλλο οδηγιών ) . Ενώ στην βαθμίδα Είσοδοι/Έξοδοι των ρελέ ελέγχου max 240V , 16A (βλ. φύλλο οδηγιών ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.