Τι σημαίνει AND και OR για τις Εισόδους στη δημιουργία ενός Προγράμματος στην κεντρική μονάδα ;

AND σημαίνει ότι θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και οι δυο όροι των συνθηκών και των 2 εισόδων του προγράμματος, ενώ το OR δείχνει ότι η ομάδα θα ενεργοποιήσει 1 ή 2 εξόδους του προγράμματος, όταν τουλάχιστον μια από τις δυο συνθήκες της Εισόδου είναι έγκυρη. Εάν χρησιμοποιείτε μόνο μία είσοδος στο Γεγονός, θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή OR .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.