Τι συμβαίνει σε ένα σύστημα By-me σε περίπτωση μιας βλάβης τροφοδοτικού;

Το σύστημα αυτοματισμού By-me απενεργοποιείται. Στην περίπτωση κατά την οποία η κεντρική μονάδα είναι συνδεδεμένη στο bus αντιεισβολής, η κεντρική μονάδα και τα συστήματα θα παραμείνουν υπό τροφοδοσία χάρη στην παρουσία της κεντρικής μονάδας του back-up μέχρι την ανάκτηση της ελάχιστης στάθμης τάσης των μπαταριών που επιτρέπει την λειτουργία ( στην συνέχεια η μονάδα back-up αποσυνδέει τις μπαταρίες για να τις προστατεύσει αποφεύγοντας την πλήρη εκκένωση, όταν φτάσετε κάτω από την ελάχιστη τάση λειτουργίας του συστήματος). Κατά συνέπεια είναι καλός κανόνας η ύπαρξη ενός δεύτερου τροφοδοτικού προς σύνδεση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.