Τι συμβαίνει σε κεντρικές κλιματικές ζώνες αν παρουσιάσει βλάβη η κεντρική μονάδα ελέγχου;

Οι ζώνες μπορούν να ελέγχονται με χειρισμούς τοπικά σε ατομικούς θερμοστάτες ( και αν ήταν ζώνες σε Φραγή, θα έχετε την δυνατότητα να ενεργήσετε σε αυτές θέτοντας το προκαθορισμένο φάσμα θερμοκρασίας χειροκίνητα στην κεντρική περιοχή ή στη ζώνη OFF )

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.