Τι χρειάζεται σε περίπτωση ηλεκτρικού Black out (δεδομένα διαμόρφωσης και κατάσταση του συστήματος By-me);

Ακόμα και μετά την εξάντληση του φορτίου τόσο για το οικιακό σύστημα αλλά και για το σύστημα αντιεισβολής όλα τα δεδομένα διαμόρφωσης των διαφόρων συστημάτων και του πίνακα ελέγχου αποθηκεύονται στα ίδια τα συστήματα. Ο πίνακας έχει επίσης μια εφεδρική μπαταρία στο εσωτερικό που επιτρέπει για 24 ώρες την διατήρηση στη μνήμη της ημερομηνίας και της ώρας. Κατά την αποκατάσταση της τάσης του δικτύου το σύστημα επιστρέφει στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τη διακοπή ρεύματος.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.