Κεντρική μονάδα +Sound System, λευκ - 01951

01951

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Συστήματα / Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης - εσωτερική σ

Κεντρική μονάδα +Sound System, λευκ
Κεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμο monitor LCD 3,5 in, με λειτουργία θυροτηλεόρασης για σύστημα Sound System της Elvox, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.