Κεντρική μονάδα +Sound System, λευκ - 01951

Pdf

01951
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Κεντρική μονάδα +Sound System, λευκ
Κεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμο monitor LCD 3,5 in, με λειτουργία θυροτηλεόρασης για σύστημα Sound System της Elvox, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.