Θυροτηλεόραση Sound System, λευκό - 01953

Pdf

01953
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Θυροτηλεόραση Sound System, λευκό
Θυροτηλεόραση με έγχρωμο monitor LCD 3,5 in, για σύστημα κλήσεως Sound System της Elvox, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.