Κεντρική μονάδα +CCTV, λευκό - 01958

01958

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Συστήματα / Surface mounting devices CCTV system

Κεντρική μονάδα +CCTV, λευκό
Κεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμο monitor LCD 3,5 in, για σύστημα CCTV, 2 είσοδοι ΑV, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.