Προγραμματιστής smart card γκρί - 20473

Pdf

20473
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / EIKON / Μηχανισμοί

Προγραμματιστής smart card γκρί
Διαμορφωτής smart card σε επικλινές επιτραπέζιο κουτί 4 modules, πλήρης με καλώδιο και κοννέκτορα USB τύπου A, γκρί. Συμπληρώνεται με πλάκα 4 modules Plana

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.