Επιτ. θυροτ. ανοικ. ακρ. Due Fili λευκό - 6701/AU

Pdf

6701/AU
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα θυροτηλεόρασης 2F/2F+ / Ήχος / Εσωτερικοί σταθμοί ήχου

Επιτ. θυροτ. ανοικ. ακρ. Due Fili λευκό
Επιτοίχιο δικάναλο θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης για σύστημα Due Fili, με βάση στήριξης, λευκό. Μέγεθος: 141x139x40 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.