Επιτ. θυροτ. α/α Due Fili προβλ. ακοής - 6901/D

Pdf

6901/D
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα θυροτηλεόρασης 2F/2F+ / Ήχος / Εσωτερικοί σταθμοί ήχου

Επιτ. θυροτ. α/α Due Fili προβλ. ακοής
Επιτοίχιο δικάναλο θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης για σύστημα Due Fili, με 4 μπουτόν + 6 συμπληρωματικά μπουτόν για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας και βοηθητικές λειτουργίες, λειτουργία για άτομα με προβλήματα ακοής, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.