Πίνακας ελέγχου 24V EKKO 204D - ECA9.P

Pdf
ECA9.P

ELVOX Gates / Εξαρτήματα / Κεντρικές μονάδες

Πίνακας ελέγχου 24V EKKO 204D
Κεντρική μονάδα ελέγχου με τροφοδοσία μεταγωγής για αυτοματισμούς ανοιγόμενης πόρτας 24 V EKKO 204D. Μαζί με κουτί, ηλεκτρονική πλακέτα με trimmer και dip-switch, φορτιστή μπαταρίας και ασύρματο δέκτη 433 MHz κωδικοποίησης σταθερού ή κυλιόμενου κωδικού

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.