Υπόγειος εκκινητής 12V 2m200kg - EI20/21

Pdf

EI20/21
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κινητήρες / Ανοιγόμενες πόρτες

Υπόγειος εκκινητής 12V 2m200kg
Μη αντιστρέψιμος υπόγειος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής 12 V για ανοιγόμενες καγκελόπορτες με φύλλο πόρτας έως 2 m 200 kg, ηλεκτρονικός κωδικοποιητής, για κιβώτιο έδρασης ZX21

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.