Μικροεπεξεργαστής ZC24 χωρίς επιστροφή - R310/GR

Pdf

R310/GR
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Ανταλλακτικά / Universal

Μικροεπεξεργαστής ZC24 χωρίς επιστροφή
I.C. For Automatic Gate System

Κατάσταση Προϊόντος
72 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.