Πλακέτα ελέγχου 24V ESM7 - RS16.P

Pdf
RS16.P

ELVOX Gates / Ανταλλακτικά / Κεντρικές μονάδες

Πλακέτα ελέγχου 24V ESM7
Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου με trimmer και dip-switch για συρόμενες καγκελόπορτες 24 V ACTO 404D, με ασύρματο δέκτη 433 MHz, ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, τροφοδοσία μεταγωγής 100 - 240 V 50/60 Hz

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.