Τα αποτελέσματα ήταν 13 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"