Τα αποτελέσματα ήταν 7 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"