Τα αποτελέσματα ήταν 10 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"