Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Ξενοδοχείο KNX λογισμικού"