Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Εξαρτήματα εγκατάστασης"