Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Ηλεκτρονικά εξαρτήματα universal"