Τα αποτελέσματα ήταν 7 σε "Ηλεκτρονικά εξαρτήματα universal"