Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Εξαρτήματα εγκατάστασης"