Μεγάφωνο αναμεταδότη κλήσης - 0002/841.05

Pdf
0002/841.05

ELVOX Door entry / Εξαρτήματα universal / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Μεγάφωνο αναμεταδότη κλήσης
Μεγάφωνο αναμεταδότη ηλεκτρονικής κλήσης για εγκαταστάσεις Digibus και κλήσης Sound System και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, στερέωση σε ορθογώνιο κουτί ή με ούπα, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Mounting accessories for door communication
Suitable for
Indoor station
Material
Other
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Colour
White

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406121813
1 NR
12,5x8x4 [cm]
157 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.