Μεγάφωνο αναμεταδότη κλήσης - 0002/841.05

Pdf

0002/841.05
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα πολλαπλών καναλιών / Κοινά εξαρτήματα A/V / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Μεγάφωνο αναμεταδότη κλήσης
Μεγάφωνο αναμεταδότη ηλεκτρονικής κλήσης για εγκαταστάσεις Digibus και κλήσης Sound System και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, στερέωση σε ορθογώνιο κουτί ή με ούπα, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Accessories/spare parts for door communication
Suitable for
Indoor station
Mounting method
Surface mounted
Material
Other
Colour
White

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406121813
1 NR
12,5x8x4 [cm]
157 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.