Αυτοκόλλητα με standard σύμβολα Metal - 19847.M

Pdf
19847.M

Arké Metal / Εξαρτήματα / Αλλα εξαρτήματα

Αυτοκόλλητα με standard σύμβολα Metal
φύλλα με αυτοκόλλητες ετικέτες με σύμβολα και ενδείξεις για τυπικές λειτουργίες για εξατομίκευση των πλήκτρων, Metal

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


Σχέδια

Class group
Domestic switching devices
Class
Labelling material for domestic switching devices
Model
Sticker
Colour
Other
RAL-number (similar)
9007
Transparent
No
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8007352599802
1 NR
13,6x11,6x1,6 [cm]
66,1 [g]
Barcode Qty 5 NR
8007352599819
5 NR
14,4x11,6x6 [cm]
380,6 [g]

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.