Μεταγωγέας 1 εξωτερ. ομ. εικόνας 2 ήχου - 5590/303

Pdf
5590/303

ELVOX Door entry / Εξαρτήματα universal / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Μεταγωγέας 1 εξωτερ. ομ. εικόνας 2 ήχου
Μεταγωγέας με αυτόματη εναλλαγή στην κλήση, για μία εξωτερική ομάδα εικόνας και δύο μόνο ήχου, για χρήση με τα τροφοδοτικά 6680 και 6680/V03, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 8 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Class group
Communication technique
Class
Mounting accessories for door communication
Suitable for
Outdoor station
Material
Other
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Colour
Other

00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 NR

Γραμμωτός κώδικας

Barcode Qty 1 NR
8013406121615
1 NR
15x9,7x7,8 [cm]
340 [g]

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.